Personvern

DugguL behandler alle personopplysninger du gir til DugguL i henhold til gjeldende personopplysningslov. Opplysningene brukes kun til å håndtere henvendelsen fra deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan DugguL samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med henvendelser og bestillinger til DugguL via nettsiden www.duggul.no og mailhenvendelser til DugguL, samt hvilket formål vi benytter denne informasjonen til.

Behandlingsansvarlig

DugguL er ansvarlig for behandling av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson.

Formål

Opplysningene som hentes inn brukes for å kunne behandle og svare på henvendelser fra deg.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å svare på en henvendelse fra deg.

Hvilke personopplysninger behandles, hvor hentes de fra og frivillighet

DugguL behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse eller annen personlig informasjon du gir til oss enten når du lager bruker, sender en bestilling eller sender mail til oss. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger, men hvis vi skal kunne behandle din bestilling eller gi deg et svar har vi behov for din kontaktinformasjon.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for gitte formål eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler. Ved opprettelse av en bruker, vil informasjon ligge i vårt system til du selv ønsker å slette din bruker. 

Alternativt til sletting kan DugguL fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en person (anonymisering). Slik anonym informasjon kan DugguL bruke i sitt erfaringsarkiv for å utarbeide analyser og statistikk og for å tilpasse og utvikle DugguL sin markedsføring og produkter i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres på DugguL sin server levert av domeneshop.no. 

DugguL gir ikke bort personopplysningene dine til andre tredje parter med mindre du har samtykket til det.

Kontakt

Kontakt oss på kontakt@duggul.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.